Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

ΘΡΑΚΗ, ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΧάρτης Θράκης


Σύνθεση ΠΑΖΛ καί ἐπιμέλεια παρουσίασης:  Εὐάγγελος ὁ Σάμιος

http://1.bp.blogspot.com/-kEjCD8LBZsQ/UhOXx3FpwxI/AAAAAAAAMds/W7hJ4EF38rk/s320/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82.jpg
  2η ΕΚΔΟΣΗ

Σειρά ἀναρτήσεων: Θράκη ... Θράκη μου                                                                                                                                ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2016


ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΖΛ: Θράκη γῆ Ἑλληνική

Κατά τή μυθολογία πῆρε τό ὄνομά της ἀπό τήν κόρη τοῦ θεοῦ Ωκεανοῦ καί τῆς Παρθενώπης τή Θράκη.  Κατά τόν Καρολίδη τό Θράξ-Θράκη μερικοί τό συσχετίζουν μέ τό Ἑλληνικό θρέω-θρώ θρῦλος-θρήσκος-θρησκεύω καί ἀπό ἠθική ἔννοια μετέπεσε σέ φυλετική.
Ἡ Ἑλληνική Θράκη ἀποτελεῖ μικρό τμῆμα τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου ποῦ εἶναι γνωστός στήν Ἱστορία ὡς "Μείζων Θράκη".
Πλῆθος ἱστορικῶν στοιχείων θά διαβάσουμε στήν πρώτη  ἑνότητα.
 Ἀπελευθερώθηκε και ἐνσωματώθηκε στήν Ἑλλάδα τό 1920, βρίσκεται στό βορειοανατολικό ἠπειρωτικό τμῆμα τῆς χώρας καί γειτνιάζει πρός ἀνατολάς μέ τήν Τουρκία καί πρός βορά μέ τήν Βουλγαρία, μέ τίς ὁποῖες συνδέεται ὁδικῶς καί σιδηροδρομικώς.
Πρῶτα ἄς γνωρίσουμε τήν ἱστορία της , ἄς δοῦμε τούς χάρτες καί  ἄς ἐνημερωθοῦμε ἀπό μία σειρά ἐπιλεγμένων μαγνητοσκοπημάτων.
Στήν συνέχεια ἄς μάθουμε τί συμβαίνει σήμερα μέ τήν Θράκη. Γιατί ἡ Τουρκία θέλει μία «Ἀνεξάρτητη Δυτική Θράκη»; Μπορεῖ νά ὑπάρξει ἀνεξάρτητη Θράκη;
            Ἡ παροῦσα ἀνάρτηση ἔγινε μέ ἀφορμή  τήν ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου ¨Ἄς Μιλήσουμε ἐπιτέλους¨  μέ τίτλο ¨Project Θράκη: Τό ἔγκλημα πλησιάζει στό τέλος του¨ καί θά προσπαθήσει νά δώση ἀπάντηση σ΄ὅλα αὐτά τά ἐρωτήματα.
                                                                                                            Εὐάγγελος ὁ Σάμιος

                                                                                                            27 Φεβρουαρίου 2016
                                                                                                Ἁγίου Προκοπίου τοῦ ὁμολογητοῦ
                                                                                                                  2η Ἔκδοση
Προσοχή
  Γιά ἀνάγνωση  ἐπιλέγεις   ¨  ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ¨ καί τό διαβάζεις τόσο ἄνετα, σάν νά εἶναι σέ μορφή pdf.Σας προτείνουμε ακόμη να διαβάσετε:

ΘΡΑΚΗ ... ΘΡΑΚΗ ΜΟΥ


 
 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ


http://1.bp.blogspot.com/-kEjCD8LBZsQ/UhOXx3FpwxI/AAAAAAAAMds/W7hJ4EF38rk/s320/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82.jpg Σύνθεση ΠΑΖΛ καί ἐπιμέλεια παρουσίασης:  Εὐάγγελος ὁ Σάμιος


 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου