Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

                                          

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΙ  ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
                          
                                                                του π. Ιωάννη Σ. Ρωμανίδη                                                                                                             Έκδοση 1η

    
    Σειρά αναρτήσεων: Αναζητώντας την ξεχασμένη ταυτότητά μας

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Περιεχόμενα

Σχόλιο   ΠΑΖΛ
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
α) αφιλοτιμία και χυδαιότης
β)  το εισαχθέν όνομα
γ)  ειρωνεία και καταφρόνησις
δ) πραγματικά Ρωμιοί
ε) έξωθεν επιβολή
στ) Κοραής κατά Ρωμηοσύνης
ζ) τα κριτήρια
η) το Γραικός και οι Φράγκοι
θ) πλαστογραφία Ρωμηοσύνης και οι Νεογραικοί
ι) υπόδουλοι στον εαυτόν μας
ια) συμφωνία Νεογραικών και Τούρκων
ιβ) υπό τα ράκη της Ρωμηοσύνης
ιγ) πόθεν το πρόβλημα που τα συμφέροντα
ιδ) Ρωμαίοι, Έλληνες και τα συντάγματα
ιε) τα πρωτόκολλα των Τριών Δυνάμεων
ιστ) διαμαρτυρία Παλαμά
ιζ) που και πότε άρχισεν η Ρωμηοσύνη
ιη) ευρωπαϊκός ρατσισμός και οι Νεογραικοί
ιθ) Ρωμηοσύνη δίγλωσσος μέχρι σήμερον
κ) οι Ρωμαίοι εξελληνίσθησαν π.Χ.
κα) και ο λαός της Ρώμης ωμιλούσε ελληνικά
κβ) ο Ρωμηός ο ίδιος από π.Χ.
κγ) ουδέποτε λατινική, ουδέποτε γραικική, πάντα ρωμαίϊκη
κδ) ο Παλαμάς υποστηρίζει τα πραγματικά μας ονόματα
κε) Ρωμανία - Ρούμελη
κστ) συμμαχία Κομιτατζήδων και Νεογραικών
κζ) διάλυσις της Ρωμηοσύνης του Ρήγα του Βελεστινλή
κη) αφιλοπάτριδες οι Νεογραικοί
κθ) ο Παλαμάς προείδε την Ρωμηοσύνην θριαμβεύτριαν
Πηγές
Σας προτείνουμε ακόμη να διαβάσετε

 Διευκρινίζεται ότι στο τέλος του κειμένου υπάρχει η εν λόγω ανάρτηση στο slideshare. Έτσι  διευκολύνονται  όσοι επιθυμούν να διαβάζουν  μακροσκελείς αναρτήσεις σε μορφή βιβλίου.
  

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της (2η Έκδοση) 


 Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δ. Μεταλληνός
Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου ΑθηνώνΣειρά αναρτήσεων: Αναζητώντας την ξεχασμένη ταυτότητά μας
                                                                                                                                                                          Φεβρουάριος 2014


Περιεχόμενα
 
Σχόλιο ΠΑΖΛ:
1.    Προλογικά
   Α. Η Αυτοκρατορία:  Το κοινό ιστορικό και κρατικό πλαίσιο
       Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης ή Ρωμανίας
       Οι βάσεις της Αυτοκρατορίας
       Η εκκλησιαστική ενότητα και η ελληνικότητα της Αυτοκρατορίας
       Η διγλωσσία της Ρωμανίας
  Β.  Τα ονόματα
       Ι.  Ρωμανία
       2. Ρωμαίος – Ρωμαίοι /Ρωμηοί
           Οι Ρωμαίοι / Ρωμηοί και η Ρωμηοσύνη
           Οι “Ρουμ”
      3.  Γραικοί
           H προέλευση του ονόματος “Γραικός”
           Το Ρουμ και οι Ρωμαίοι κατά τους Φράγκους
      4.  Βυζάντιος – Βυζαντινοί
      5.  Έλληνες
           Η προέλευση του ονόματος “Έλλην”
           Η ταύτιση των όρων “Έλλην” και “Ειδωλολάτρης”
           Η σχέση Ρωμηών και Ελλήνων
      6.  Μελχίτες: Οι Ρωμαίοι (Ορθόδοξοι) της Μ. Ανατολής
  Γ.  Η Ρωμαίικη συνέχεια και η διασφάλισή της
      Η Ορθοδοξία ως μέσο της ενότητας της Ορθοδοξίας
      Τα πολιτικά ρεύματα ως απειλή της Ορθοδοξίας
      Οι παράγοντες αλλοίωσης της ρωμαίικης ενότητας
      Όψεις της αποδυνάμωσης της ρωμαίικης ενότητας
      Η διασφάλιση της ενότητας της Ορθοδοξίας
Επιλεκτική Βιβλιογραφία
Πηγές
Σας προτείνουμε να διαβάσετε

      
Διευκρινίζεται ότι στο τέλος του κειμένου υπάρχει η εν λόγω ανάρτηση στο slideshare. Έτσι  διευκολύνονται  όσοι επιθυμούν να διαβάζουν  μακροσκελείς αναρτήσεις σε μορφή βιβλίου.