Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ - Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
         ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ
                                             Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ


363904-image124
   Σύνθεση ΠΑΖΛ καὶ ἐπιμέλεια παρουσίασηςΕὐάγγελος ὁ Σάμιος1η Έκδοση 

                                                                                                         Δεκέμβριος 2015

ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΖΛ:       


            Ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι ἀπό τούς πιό γνωστούς ἁγίους τῆς χριστιανοσύνης. Τό ὄνομα του βρίσκεται στό στόμα ἀναρίθμητων πιστῶν πού ζητοῦν τή βοήθειά του. Το ὄνομά του τό φέρουν ἑκατομμύρια Χριστιανοί καί πολλοί εἶναι οἱ Ναοί πού εἶναι ἀφιερωμένοι σ΄αὐτόν. Εἶναι μετά τήν Παναγία καί τόν Ἅγιο Γεώργιο, ὁ περισσότερο γνωστός σέ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο. Ὅλη του ἡ ζωή ἦταν μιά θαυμαστή ἐνσάρκωση τῆς ἀγάπης, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς πίστεως καί τῆς πραότητος.


            Ὁ Ἅγιος Νικόλαος θεωρεῖται ὁ κατ’ ἐξοχήν προστάτης τῶν ναυτικῶν καθώς καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί Λιμενικοῦ Σώματος, γιατί στόν βίο του ἀναφέρονται θαύματα πού ἔχουν σχέση μέ τή θάλασσα. Γιά τό λόγο αὐτό, ὅλα τά πλοῖα τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ, καθώς καί ὅλα τά ἐμπορικά, φέρουν τήν εἰκόνα του. Παρεκκλήσια πού φέρονται ἐπί πλοίων εἶναι ἀφιερωμένα στόν Ἅγιο Νικόλαο, ὅπως καί ἐκεῖνο στό ἱστορικό Θ/Κ Γ.Ἀβέρωφ. Ἐπίσης πολλά πλεούμενα παίρνουν τό ὄνομά του καί ὡς προστάτης τῶν ναυτικῶν ἀναφέρεται καί σέ πολλά νησιώτικα τραγούδια ὅπως το παρακάτω:


"Θαλασσινέ μου Ἅγιε, Καλέ μ' Ἃη Νικόλα,
  ἑφτά κεράκια σοῦ'φερα καί σου ἀνάβω ὅλα.
Θά'ρχομαι τώρα ταχτικά ἀνάβω τό καντήλι,
γι' αὐτόν πού ἔφυγε προχθές κουνῶντας τό μαντήλι.
Προστάτευέ τον Ἅγιε, τῶν ναυτικῶν Προστάτη!
  Καί κάθε ἄλλος ναυτικός ἄς σ' ἔχει παραστάτη!"


            Στήν λαϊκή παράδοση ὁ «Ἅγιος Νικόλας ἔρχεται τά χιόνια φορτωμένος». Κι ἀκόμα ἀκούγονται ἕνα σωρό παροιμίες γιά τά «Νικολοβάρβαρα» (τίς τρεῖς αὐτὲς γιορτές στήν ἀρχή του Δεκέμβρη) : «Ἡ Βαρβάρα βαρβαρώνει (το κρύο), ὁ Ἃϊ Σάββας σαβανώνει κι ὁ Ἃϊ Νικόλας παραχώνει (το χιόνι).»


            Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες μέσα ἀπό τίς ἑνότητες πού περιλαμβάνει ἡ ἐν λόγῳ ἀνάρτηση, θά προσπαθήσω νά δώσω μία ὅσο το δυνατόν, πλήρη εἰκόνα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ὕμνοι, εἰκόνες, θαύματα καί ἔθιμα τοῦ λαοῦ, συνθέτουν τό ΠΑΖΛ αὐτῆς τῆς ἑορτῆς.Εὐάγγελος ὁ Σάμιος

02 Δεκεμβρίου 2015       
                                                                                          Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου
                            
                                                                                                             Ἒκδοση 1ηΔευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ


 


Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ Μεγάλου Μετεώρου

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι, ρήτορες, ἱστορικοί καί ποιητές

συνυπάρχουν στίς ἁγιογραφίες μαζί μέ τούς ἁγίους καί τούς προφῆτες


                           Σύνθεση ΠΑΖΛ καί ἐπιμέλεια παρουσίασης:  Εὐάγγελος ὁ Σάμιος 
 1η ΕΚΔΟΣΗ
Σειρά ἀναρτήσεων: Ἑλληνοχριστιανισμός


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2015


ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΖΛ:  Ἡ παροῦσα σύνθεση  ἔχει ὡς κεντρικό σημεῖο τήν ἀνάρτηση μέ θέμα«τήν Ἑλληνική Φιλοσοφία ὡς Παιδαγωγοῦ τῶν Ἑλλήνων πρός τόν Χριστιανισμόν»  τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (α/α 1 & 2).  Πλαισιώθηκε δέ μέ  ἄλλες ἀναρτήσεις γιά τήν πληρέστερη παρουσίαση τοῦ θέματος καί τήν σφαιρικότερη  προσέγγισή του. Ἡ μέ α/α 1 ἀνάρτηση εἶναι στό πρωτότυπο, ἐνῶ ἡ μέ α/α 2 εἶναι ἡ ἴδια μέ τήν προαναφερθεῖσα, ἀλλά  σέ νεοελληνική ἀπόδοση.


Ἐπιλεκτικά καί περιληπτικά σᾶς παρουσιάζω μερικά στοιχεῖα τῆς παρούσης σύνθεσης:


Ἡ Ἑλληνική φιλοσοφία εἶναι ἡ θεμελιώδης ἀρχή, ἡ βάση καί τό θεμέλιο γιά μία ἀληθινή ἀνάπτυξη καί μόρφωση. Εἶναι ὁ παιδαγωγός τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτή ὁδηγεῖ τά βήματά του πρός τήν εὐσέβεια. Αὐτή ὑπῆρξε ὁ διδάσκαλος τῆς ἀληθείας. Αὐτή ἐδίδαξε τόν ἄνθρωπο ποιός εἶναι, ποιά εἶναι ἡ ἀποστολή του στόν κόσμο καί ποιές πρέπει νά εἶναι οἱ πράξεις του. Αὐτή τόν ἐδίδαξε τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, τήν σχέση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καί τήν σχέση τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Τόν ἐδίδαξε τίς ἰδιότητες τοῦ θείου (Θεοῦ) καί τήν συγγένεια τοῦ ἀνθρώπου πρός Αὐτό. Ἡ Ἑλληνική φιλοσοφία ἐδίδαξε τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀνθρωπότητα καί μέ τίς ὀρθές ἀπό τίς θεωρίες της χειραγώγησε ὡς παιδαγωγός τήν ἀνθρωπότητα πρός τόν Χριστό.

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - Ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα


  http://3.bp.blogspot.com/-GaMUMjiI0ys/UJN6RDsDHFI/AAAAAAAAFOw/FP8vFUUhm7A/s400/%CE%9F%CE%94%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%95%CE%91%CE%A3+%CE%95%CE%9B%CE%A5%CE%A4%CE%97%CE%A3.jpg


ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 19/10/2015
Γράφει Εὐάγγελος ὁ Σάμιος

            Σχόλιο ΠΑΖΛ:  Διαβάστε τήν σειρά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, γιά νά ἐνημερωθεῖτε, νά προβληματισθεῖτε, νά τήν ἀγαπήσετε, νά  ξεκινήσετε την ἐπανελληνοποίηση τῆς γλώσσας πού χρησιμοποιεῖτε. 


           Ἐπισημαίνω  ὅτι ἡ γλῶσσα εἶναι μία ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου μέχρι καί σήμερα, ὅπως τονίζει καί ὁ  Γιῶργος Σεφέρης:
           «Ἀπό τήν ἐποχή πού μίλησε ὁ Ὅμηρος ὡς τά σήμερα, μιλοῦμε, ἀνασαίνουμε καί τραγουδοῦμε μέ τήν ἴδια γλῶσσα». 

 
           Πιστεύω ὅτι εἶναι καλύτερα νά γράφω σέ πολυτονικό μέ λάθη,  παρά μονοτονικό ¨σωστό¨ καί ξέφτισμα τῆς γλώσσας μας​. Ἔτσι κι΄ἀλλιώς τό μονοτονικό εἶναι ἕνας λάθος τρόπος γραφῆς. 

 
 Σειρά ἀναρτήσεων:  Ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα 

Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Πεντηκοστή! Η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 24/05/2015
Γράφει Εάγγελος ὁ Σάμιος


 Σχόλιο ΠΑΖΛ : Ἡ παροῦσα ἀνάρτηση ἀναφέρεται στήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς.  Ἡ Ἐκκλησία μας στήν ἑορτή αὐτή πανηγυρίζει τό “μέγα καί σεβάσμιον” μυστήριο: Τή συμπλήρωση τῆς ἐλπίδος, τήν προθεσμία τῆς ἐπαγγελίας, τήν ἐπιδημία τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου. Γιατί πράγματι τό ἑορταζόμενος γεγονός, ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τό τέλος καί τό ἐπιστέγασμα ὅλου τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας. Ὅλο τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἒλευση, ἡ διδασκαλία, τό πάθος, ἡ ἀνάσταση, ἡ ἀνάληψη ἀπέβλεπαν σ᾿ αὐτό· στήν ἒλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο, στή νέα δημιουργία. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία, ἑορτάζει κατά τήν Πεντηκοστή τὴ γέννησή της ἐν τῷ κόσμῳ. Τήν γενέθλιον ημέρα της, ἀλλά καί αὐτό τό μυστήριο τῆς ἰδίας τῆς ζωῆς της.

Ἔχουμε λοιπόν τίς παρακάτω ενότητες:  1. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 

  2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


  3. ΠΕΝΗΚΟΣΤΗ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


  4.  ΛΟΓΟΣ ΜΑ΄ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ - AΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ


  5. ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ - ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ

  6. ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

  7. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΓΚΟΤΣΗ


  8. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ


  9. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ: Η ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΚΟΝΤΖΟΣ

10. ΥΜΝΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Τα Άγια Θεοφάνεια: Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε 
 ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 02/01/2015
Γράφει Εάγγελος ὁ Σάμιος


 Σχόλιο ΠΑΖΛ : Η παρούσα ανάρτηση αναφέρεται στην εορτή των Αγίων Θεοφανείων.  Στην 3η ενότητα αναφέρεται ότι: 
  Το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι η αφετηρία της επανασύνδεσής μας με το δημιουργό μας, που είναι και ο αρχηγός και τελειωτής της σωτηρίας μας. Το βάπτισμα του Προδρόμου ήταν βάπτισμα μετανοίας, που υποδήλωνε την επιστροφή του ανθρώπου στον Θεό και την υπακοή του στο θείο θέλημα. Ήταν ένα είδος προπαρασκευής και προετοιμασίας, που απέβλεπε στη μεσολάβηση του Θεού μέσω του Μεσσία, δηλαδή στη δικαίωση των ανθρώπων και στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα λόγια του Χριστού προς τον Βαπτιστή Ιωάννη (Ματθ. Γ: 14-17). Όταν ο Χριστός προσήλθε στο βάπτισμα του Ιωάννη, σαν άνθρωπος αποδέχτηκε το θείο θέλημα εκ μέρους ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και τότε η μαρτυρία του ουράνιου Πατέρα, που τον αναγνώρισε σαν τον Υιό Του τον αγαπητό και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος σωματικά εν είδη περιστεράς σήμανε την αποδοχή του Χριστού από τον Πατέρα ως τον Μεσσία, που θα φέρει τη βασιλεία του Θεού στους ανθρώπους. Στον Εσπερινό της παραμονής των Θεοφανείων, ακούγεται το Λύτρωση έρχεται ο Χριστός να δώσει με τη βάπτιση σε όλους τους πιστούς. Γιατί με αυτήν καθαρίζει τον Αδάμ, υψώνει τον πεσμένο, ντροπιάζει τον τύραννο, που προκάλεσε την πτώση, ανοίγει τους ουρανούς, κατεβάζει το θείο Πνεύμα, και χαρίζει την αφθαρσία (Ωδή 8η). Ακόμη, σήμερα στα ρείθρα του Ιορδάνη ήρθε ο Κύριος, και λέει στον Ιωάννη: Μη δειλιάσεις να με βαπτίσεις, γιατί ήρθα να σώσω τον Αδάμ τον πρωτόπλαστο (Οίκος). Τέλος, ως άνθρωπος ήρθες Χριστέ Βασιλεύ στον ποταμό, και δουλικό βάπτισμα σπεύδεις να λάβεις από τα χέρια του Προδρόμου, για τις δικές μας αμαρτίες, φιλάνθρωπε! (Σωφρονίου Ιεροσολύμων)”

Μέσα από τις ενότητες που περιλαμβάνει θα προσπαθήσω να δώσω μία όσο το δυνατόν, πλήρη εικόνα αυτής της μεγάλης εορτής της Ορθοδοξίας μας. Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ύμνοι και κάλαντα, εικόνες και ερμηνεία αυτών, θεολογικά κείμενα και έθιμα του λαού, συνθέτουν το ΠΑΖΛ των Θεοφανείων.


Έχουμε λοιπόν τις παρακάτω ενότητες:
1.       πολυτίκιον τν γίων Θεοφανείων
2.       Απόστολος – Ευαγγέλιο εορτής Θεοφανείων
3.       Τα Άγια Θεοφάνεια - η Βάπτιση του Ιησού Χριστού (2012)
4.       Καταπληκτικός Λόγος αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στα άγια  Θεοφάνεια
5.       Ομιλία εις τα Άγια Θεοφάνεια π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.
6.       Ομιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στην Βάπτιση του Ιησού Χριστού 
7.       μιλία στν γρυπνία τν Θεοφανείων (Anthony Bloom
8.       Διάκριση μεταξύ Μεγάλου και Μικρού Αγιασμού
9.       ρμηνεία τς εκόνας τν Θεοφανείων (Π. Εδοκίμωφ)
10.    Θεοφάνειες και Θεοφάνεια
11.    Τα ήθη και τα έθιμα των Θεοφανείων
12.    Τα "βρεξούδια", τα "πλυντήρια" και τα "καλησπερίσματα"! (Ήθη και Έθιμα)
13.    Ύμνοι Θεοφανείων

14.    Κάλαντα Θεοφανείων