Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

Ἁγία Φιλοθέη Ὁσιομάρτυς Ἀθηναία

Σύνθεση ΠΑΖΛ καί ἐπιμέλεια παρουσίασης:  Εὐάγγελος ὁ Σάμιος


https://1.bp.blogspot.com/-kEjCD8LBZsQ/UhOXx3FpwxI/AAAAAAAAMds/W7hJ4EF38rk/s320/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82.jpg
1η ΕΚΔΟΣΗ

Σειρά ἀναρτήσεων: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ


   
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017


ΣΧΟΛΙΟ:  Ἀντί προλόγου παραθέτω απόσπασμα ἀπό τό ποίημα  τῆς Χριστούφαντου:


Πρώτη κυρά ἀρχόντισσα, δόξα τῶν Ἀθηναίων,

Ρωμαίϊκη παράδοσι φέρει ἀπό γονέων.

Κι ἄν λιτανεύῃ τόν σταυρό συζύγου τοῦ δυνάστου,

τόν νοῦ της πάντα προσκολλᾷ στό θέλημα τοῦ Πλάστου.

……………………………………………………..

Ἀλήθεια, πῶς ἐβάσταξε μέγεθος τῆς ὀδύνης,

τόν πόνον ὡς ἐβίωνε πάσης τῆς Ρωμηοσύνης!

Ὀρθόδοξα ἰδανικά, ἄσκησι καί θυσία,

μέ λόγον της μετάγγιζε, Γερόντισσα Ὁσία!

……………………………………………………..

Ἔνθεα κατορθώματα, πλοῦτος καί εὐλογία,

νοσοκομεῖο, ἀργαλειόν, σχολειά, οἰκοτροφεῖα.

Προστάτευσαν αἰχμάλωτες τά σπλάγχνα οἰκτιρμῶν της,

κι Ἀγαρηνός ἀπείλησε σφαγήν μοναζουσῶν της.

……………………………………………………..

Τό εὖχος σου τό ἱερόν, δυνάμεις ἄς χαρίζῃ,

σέ ὀρφανά κι ἀνήμπορα τήν Πίστιν ἄς στηρίζῃ.

Ὦ, Φιλοθέη τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας κλέος,

σκέπασον κόσμον ἅπαντα, εὔχου Ρωμηῶν τό Γένος.Ἡ Φιλοθέη ἀνακηρύχθηκε ἁγία ἐπί Oἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Mατθαίου B΄ (1595 - 1600 μ.Χ.) καί ἑορτάζει 19 Φεβρουαρίου.


17 Φεβρουαρίου  2017


Εὐάγγελος ὁ Σάμιος

Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Ἒκδοση 1η