Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Ελληνική γλώσσα. Μέρος 7ο: Ελληνικές Διάλεκτοι

pontiaki_dialektos_272421727.jpg


 Μέρος  7ο: Ελληνικές διάλεκτοι


Μέρος 1ο,          Μέρος 2ο,         Μέρος 3ο,           Μέρος 4ο,     

Μέρος 5ο,          Μέρος 6ο,          Μέρος 7ο,ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 15/09/2012
Γράφει Ευάγγελος ο Σάμιος

    

Σχόλιο ΠΑΖΛ:  Η Νέα Ελληνική Γλώσσα έχει πλήθος διαλεκτικών ποικιλιών, οι οποίες ομιλούνται εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου, και αποτελούν σημαντική πηγή για τη μελέτη της γλωσσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις διασώζουν δομές και χαρακτηριστικά τα οποία δεν εμφανίζονται στην Κοινή Νεοελληνική.
Τα τσακώνικα είναι επιβίωση της αρχαίας Λακωνικής και το μοναδικό γλωσσικό ιδίωμα, από αυτά που κρατούν από τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους, το οποίο έμεινε ζωντανό- δηλαδή ομιλούμενο- τουλάχιστον στον Ελλαδικό χώρο. (Εκτός του Ελλαδικού χώρου παρόμοιους δεσμούς έχουν η  Ποντιακή, η Καππαδοκική και τα Ελληνικά της Νότιας Ιταλίας). Η σπανιότητα οφείλεται στο γεγονός ότι από τον 3ο αιώνα π.Χ. και εντεύθεν, όπως είναι γνωστό, επικράτησε στον ελληνικό κόσμο η Αλεξανδρινή ή Ελληνιστική Κοινή, που προήλθε από την Αττική διάλεκτο και είχε υπερδιαλεκτικό χαρακτήρα.

Η παραταινάρια ( Μανιάτικη ) όπως και η τσακώνικη γλώσσα είναι άμεσα επιβιώματα της δωρικής διαλέκτου με εμφανή και τα λιγοστά νεότερα επιστρώματα μέσα στους αιώνες.

Τα Γρεκάνικα (Κατωιταλική ή Γρεκάνικη διάλεκτος) είναι η διάλεκτος της Ελληνικής που περιλαμβάνει Ιταλικά στοιχεία και ομιλείται στη Μεγάλη Ελλάδα της Νότιας Ιταλίας. Είναι κυρίως γνωστή ως Κατωιταλική διάλεκτος, ενώ οι ομιλητές της την ονομάζουν Γκρίκο (Grico) ή Κατωιταλική. Η Κατωιταλική είναι σε κάποιον βαθμό κατανοητή από τους ομιλητές της Ελληνικής γλώσσας, όπως είναι και φυσικό αφού οι ρίζες των δυο γλωσσών είναι οι ίδιες.

Η Ποντιακή διάλεκτος είναι η μία από τις δύο μικρασιατικές διαλέκτους ( η άλλη είναι η καππαδοκική διάλεκτος, που στις μέρες μας έχει, σχεδόν ολότελα, εξαφανιστεί ως ομιλούμενη και μόνο ως μουσιακή ή αρχειακή γλωσσική μορφή είναι πια αντικείμενο μελέτης).

Η Καππαδοκική διάλεκτος, όταν είχε ακόμη φυσικούς ομιλητές στον χώρο της, περιελάμβανε τρεις ομάδες ιδιωμάτων (με βάση γλωσσογεωγραφικούς παράγοντες): α) το ιδίωμα της Σίλλης (κοντά στο Ικόνιο), β) το ιδίωμα των Φαράσων (και άλλων έξι χωριών που βρίσκονταν στην ίδια κοιλάδα), και γ) το ιδίωμα της κυρίως Καππαδοκίας.

Κρητική διάλεκτος ονομάζεται η μορφή της νεοελληνικής που μιλιέται στην Κρήτη. Προέρχεται από την ελληνιστική κοινή. Η κρητική διάλεκτος απαντά σε γραπτή μορφή ήδη από τον 14ο αιώνα και κυρίως κατά την ακμή της κρητικής λογοτεχνικής παραγωγής (16ος αιώνας μέχρι τα μέσα του 17ου).

Τα βλάχικα, σύμφωνα και με τους ειδικούς γλωσσολόγους, είναι το σύνολο των διαλέκτων μίας μη ομογενοποιημένης και μη κωδικοποιημένης προφορικής γλώσσας. Η γλώσσα αυτή παραμένει μέχρι σήμερα προφορική. Δεν έχει αποκτήσει μία ενιαία μορφή, κοινά αποδεκτή, από όλες τις ομάδες των βλαχοφώνων.

Δεν υπάρχει «Αρβανίτικη διάλεκτος.»  Μέχρι το 1500μΧ, στα Άρβανα και σε όλη τη ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Αυτό το πιστοποίησαν δύο εθνολόγοι, τους οποίους είχαν προσλάβει οι… Αλβανοί, για να στοιχειοθετήσουν την ύπαρξή τους. Το μόρφωμα που συνηθίστηκε να ονομάζεται «Αρβανίτικα» άρχισε να κατασκευάζεται μετά το 1500, όταν οι Βυζαντινές ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΦΡΟΥΡΕΣ, αντικαταστάθηκαν από τους Τούρκους, με Γκέκηδες ή Τόσκηδες και ήταν μια λύση ανάγκης  για να συνεννοούνται οι Ελληνοχριστιανικοί πληθυσμοί, με μια νέα κατάσταση εξουσίας. 
 Έχουμε λοιπόν τις παρακάτω ενότητες: 

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 04/08/2013
                                                                                            ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 04/08/2015

Γράφει Εὐάγγελος ὁ Σάμιος

Σχόλιο ΠΑΖΛ : Στήν παροῦσα ἀνάρτηση θά ξεκινήσουμε μέ τό ἀπολυτίκιο ¨Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ Θεός¨ καί ἀκολουθεῖ τό Εὐαγγέλιο καὶ Ἀπόστολος της ἑορτῆς.
Ἀλήθεια ¨Σὲ τί ἔγκειται ἡ φωτεινὴ αὐτὴ νεφέλη, ἡ ὁποία περιὲλαμψε ἐκείνη τὴ νύκτα τὸ Ἅγιο Θαβώρ;¨ Στό ἐρώτημα αὐτό καί ὄχι μόνο, μᾶς ἀπαντᾶ ὁ ἀρχ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ.
Στὴν συνέχεια γιά τήν μεγάλη αὐτή ἑορτή ἀναφέρονται ἐξαιρετικοί ὁμιλητές.
Ἐπίσης παρουσιάζουμε ἑρμηνεία τῆς εἰκόνας, ἀλλά καί ἔθιμα τῆς ἑορτῆς.
Μετά ἀκολουθοῦν τά βίντεο μέ τὀ ὁδοιπορικό στό ὄρος Θαβώρ, τήν ὁμιλία τοῦ γέροντα Ἰλαρίωνα, ἀποσπάσματα ἀπό τό ὄρθρο μέ τὀ Στανίτσα καί κλείνουμε με το χριστιανικό τραγούδι ¨Θαβώρ¨
Μέσα ἀπό αὐτές τίς ἑνότητες θά προσπαθήσω νά δώσω μία ὅσο τό δυνατόν, πλήρη εἰκόνα αὐτῆς τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μας. 

 Διευκρινίζεται ὃτι στό τέλος τοῦ κειμένου ὑπάρχει ἡ ἐν λόγω ἀνάρτηση στό slideshare. Ἒτσι  διευκολύνονται  ὃσοι ἐπιθυμούν νά διαβάζουν  μακροσκελείς ἀναρτήσεις σέ μορφή βιβλίου.

 Ἔχουμε λοιπόν τίς παρακάτω ἐνότητες:

  1.  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
  2.  ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  3.  ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (ΑΡΧ.   ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΧΑΡΩΦ)
  4.  Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ)
  5.  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
  6.  ΕΡΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
  7.  Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
  8.  ΤΟ ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ (ΒΙΝΤΕΟ)
  9.  ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ. ΓΕΡΩΝ ΙΛΑΡΙΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ)
10.  ΥΜΝΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ -ΟΡΘΡΟΣ (ΣΤΑΝΙΤΑΣ - ΒΙΝΤΕΟ)
11.  ΘΑΒΩΡ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ -ΒΙΝΤΕΟ)

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

ΗΜΕΡΙΔΑ - Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς; (3/3)

      
     Μέρος 1ο,   Μέρος 2οΜέρος 3ο  ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:  19/06/2013

  Γράφει Ευάγγελος ο Σάμιος

   
        Σχόλιο ΠΑΖΛ :  Στο 3ο Μέρος μπορούμε να διαβάσουμε ή να ακούσουμε από βίντεο τις εισηγήσεις των τριών (3) τελευταίων εισηγητών, τα Πορίσματα, το Ψήφισμα  και τις  ερωτήσεις- απαντήσεις από την ημερίδα.
         Έχουμε λοιπόν τα παρακάτω: 
  1. πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος, Νομικός - Θεολόγος μέ θέμα:
   «Μεταμοσχεύσεις: θέσεις καί ἀντιθέσεις».
  2. κ. Χαράλαμπος Ἄνδραλης, Δικηγόρος, μέ θέμα:
   «''Εἰκαζόμενη συναίνεση'' ἀπό Νομική ἄποψη».
  3. πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος, Θεολόγος- Οἰκονομολόγος μέ θέμα:
   «Πλάνες καί ψεύδη γύρω ἀπό τό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων. Θεολογική προσέγγιση».
  4. π. Βασίλειος Κοκολάκης, Γραμματέας ΕΠΜ,
   Πορίσματα ἡμερίδος.
  5. Ψήφισμα και ευλογία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ
  6. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
   (Σημ. ΔΕΝ ΔΟΘΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ). 

  Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

  ΗΜΕΡΙΔΑ - Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς; (2/3)

      

        Μέρος 1ο,   Μέρος 2οΜέρος 3ο  ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 26/05/2013

  Γράφει Ευάγγελος ο Σάμιος

   
        Σχόλιο ΠΑΖΛ :  Στο 2ο Μέρος μπορούμε να διαβάσουμε ή να ακούσουμε από βίντεο τις εισηγήσεις των πέντε (5) πρώτων εισηγητών. 
         Έχουμε λοιπόν τις παρακάτω εισηγήσεις:           
  1. Πανοσ. Ἀρχ/της Ἰωάννης Κοκάκης, Ἰατρός Ὀγκολόγος, μέ θέμα:
   «Μεταμοσχεύσεις: ἕνα θετικό βῆμα ἤ ἕνας ἐπιστημονικός καιάδας;»
  2. κ. Παναγιώτης Κίκιλης, Ἰατρός Νεφρολόγος, Διευθυντής μονάδος αἱμοκάθαρσης νοσοκομείου Καλύμνου, μέ θέμα: «Ἡ θετική ὄψη τῶν μεταμοσχεύσεων» .
  3. κ. Ἐμμανουήλ Παναγόπουλος FACS, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητής Χειρ/κῆς, τ. Συν/τής Δ/ντής Χειρ/κῆς Κλινικῆς - Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», μέ θέμα:
   «Διασῴζεται σήμερα ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος;»
  4. κ. Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης, Καρδιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ θέμα:
   «Εἰκαζόμενη συναίνεση».
  5. κ. Κωνσταντῖνος Καρακατσάνης, καθηγητής Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Ἰατρικῆ Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ θέμα:
   «Ὁ ''ἐγκεφαλικός θάνατος'' καί οἱ μεταμοσχεύσεις ἀνθρωπίνων ὀργάνων».

   1. Μεταμοσχεύσεις: ἕνα θετικό βῆμα ἤ ἕνας ἐπιστημονικός Kαιάδας; Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχ/του Ἰωάννου Κοκάκη, Ἰατροῦ Ὀγκολόγου

  Εἰσήγηση στήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»
  Σάββατο 20-4-2013 καί ὥρα 4 ἕως 9 μ.μ. στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
  Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Πειραιῶς σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ.Γλυφάδας.

  Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

  ΗΜΕΡΙΔΑ - Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς; (1/3)           Μέρος 1ο,   Μέρος 2οΜέρος 3ο  ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 21/05/2013

  Γράφει Ευάγγελος ο Σάμιος

   
        Σχόλιο ΠΑΖΛ : Παραθέτουμε αντί σχολίου την παρακάτω ανάρτηση.

    Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Πειραιῶς σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ.Γλυφάδας, διοργάνωσαν καί πραγματοποίησαν τό Σάββατο 20-4-2013 καί ὥρα 4 ἕως 9 μ.μ. στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;».
  GlyfPair2-400


  Στήν ἡμερίδα συμμετεῖχαν πλῆθος κληρικῶν καί λαϊκῶν καθώς καί τό ΙΝΚΑ καί οἱ Ἕλληνες Youtubers.
  Τήν ἔναρξη τῆς ἡμερίδος κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ μέ προσευχή καί ἀρχιερατική εὐλογία. Ἡ χορωδία «ἐν Ψαλτηρίῳ» ἀπέδωσε ἐπίκαιρους ὕμνους ἀπό τή θεόπνευστη Λατρεία μας. Στή συνέχεια ἀρχιερατικό χαιρετισμό καί εὐλογία ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παῦλος καί ὁ συντονιστής πανοσιολογιώτατος Ἀρχ/της π. Σαράντης Σαράντος μετέφερε τό χαιρετισμό τοῦ Πρωτεπιστάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.

  Ἀκολούθησαν χαιρετισμοί τῆς ἐκπροσώπου τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης κ. Ἀγγελικῆς Καπετάνιου καί τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ΙΝΚΑ κ. Δεληνταδάκη.

  Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 24/03/2012

   Γράφει Ευάγγελος ο Σάμιος        

        Σχόλιο ΠΑΖΛ :  Η  παρούσα ανάρτηση αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
        Ευαγγελισμός σημαίνει αναγγελία χαρμόσυνης είδησης και ετυμολογικά προέρχεται από το ευάγγελος (=ευ+άγγελος < αγγέλω) μια πολύ παλαιότερη ελληνική λέξη (Οδύσσεια, ξ 152-153: ως νείται Οδυσσεύς ευαγγέλιον δε μοι έστω [...]). el.wikipedia.org

  Μέσα από τις ενότητες που περιλαμβάνει θα προσπαθήσω να δώσω μία όσο το δυνατόν, πλήρη εικόνα αυτής της μεγάλης εορτής της Ορθοδοξίας μας.

   Περιλαμβάνει τις ενότητες


  1. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
  2. Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος της εορτής

  3. Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη...    (του Φώτη  Κόντογλου)

  4. Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου (Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας)

  5. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, (του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου)

  6. Η Παναγία μητέρα μας (του Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού)

  7. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου- Ερμηνεία εικόνας

  8. Έθιμα της 25ης Μαρτίου και η ιστορία του… μπακαλιάρου

  9. Δοξαστικό αποστίχων Ευαγγελισμού - 'Ηχος δ΄ ('Αγια)  Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

  Η Ορθοδοξία στην Τουρκία και οι Κρυπτοχριστιανοί  ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 11/03/2013
  Γράφει Ευάγγελος ο Σάμιος

  Σχόλιο ΠΑΖΛ: Στο παρόν Παζλ θα συνθέσουμε το θέμα Κρυπτοχριστιανοί και η Ορθοδοξία στην Τουρκία. Αντί άλλου σχολίου παραθέτουμε το άρθρο του Νίκου Χειλαδάκη με τίτλο  Σύγχρονες μαρτυρίες Ορθοδοξίας στην Τουρκία
   
   
  Σύγχρονες μαρτυρίες Ορθοδοξίαςστην Τουρκία

  Ομιλίες του Νίκου Χειλαδάκη

  Δημοσιογράφου – Συγγραφέα – Τουρκολόγου

  σε εκδηλώσεις των Ιερών Μητροπόλεων Μυτιλήνης και Μηθύμνης

  Με πολύ μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης και την Ιερά Μητρόπολη Μηθύμνης στα πλαίσια του εορτασμού της εβδομάδος(30 Μαΐου – 6 Ιουνίου2010) των Αγίων της Λέσβου, την Τρίτη 1 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονήςκαι την Τετάρτη 2 Ιουνίου στο Χριστιανικό Κέντρο της Ι. Μ. Μυτιλήνης, εκδήλωσημε θέμα: «Η μαρτυρία των Νεομαρτύρων και οι σύγχρονες μαρτυρίες Ορθοδοξίας στηνΤουρκία» και με ομιλητή τον Δημοσιογράφο – Συγγραφέα – Τουρκολόγο κ. ΝικόλαοΧειλαδάκη. Η ομιλία του πλαισιώθηκε και με την προβολή σχετικού Ντοκιμαντέρ.