Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Πεντηκοστή! Η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 24/05/2015
Γράφει Εάγγελος ὁ Σάμιος


 Σχόλιο ΠΑΖΛ : Ἡ παροῦσα ἀνάρτηση ἀναφέρεται στήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς.  Ἡ Ἐκκλησία μας στήν ἑορτή αὐτή πανηγυρίζει τό “μέγα καί σεβάσμιον” μυστήριο: Τή συμπλήρωση τῆς ἐλπίδος, τήν προθεσμία τῆς ἐπαγγελίας, τήν ἐπιδημία τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου. Γιατί πράγματι τό ἑορταζόμενος γεγονός, ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τό τέλος καί τό ἐπιστέγασμα ὅλου τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας. Ὅλο τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἒλευση, ἡ διδασκαλία, τό πάθος, ἡ ἀνάσταση, ἡ ἀνάληψη ἀπέβλεπαν σ᾿ αὐτό· στήν ἒλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο, στή νέα δημιουργία. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἐκκλησία, ἑορτάζει κατά τήν Πεντηκοστή τὴ γέννησή της ἐν τῷ κόσμῳ. Τήν γενέθλιον ημέρα της, ἀλλά καί αὐτό τό μυστήριο τῆς ἰδίας τῆς ζωῆς της.

Ἔχουμε λοιπόν τίς παρακάτω ενότητες:  1. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 

  2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


  3. ΠΕΝΗΚΟΣΤΗ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


  4.  ΛΟΓΟΣ ΜΑ΄ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ - AΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ


  5. ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ - ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ

  6. ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

  7. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΓΚΟΤΣΗ


  8. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ


  9. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ: Η ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΚΟΝΤΖΟΣ

10. ΥΜΝΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ