Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

Η ΝΗΣΤΕΙΑ


Ἡ  Νηστεία

aggeloi
Ἡ νηστεία μᾶς ἐξομοιώνει μέ τούς ἀγγέλους, μᾶς κάνει συγκάτοικους μέ τούς ἁγίους, κάνει φρόνιμη τήν ζωή μας.

Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας


    Σύνθεση ΠΑΖΛ καὶ ἐπιμέλεια παρουσίασηςΕὐάγγελος ὁ Σάμιος
1η Έκδοση 

                                                       ΜΑΡΤΙΟΣ 2016


ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΖΛ:      
Λέει ὁ Ἅγιος Βασίλειος:
 »MΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙΣ ὅμως το καλό της νηστείας μόνο στήν ἀποχή ἀπό το φαγητό. Γιατί πραγματική νηστεία εἶναι μόνο νά μήν κάνεις τίποτε ἄδικο. “Νά λύνεις κάθε δεσμό ἀδικίας”. Συγχώρησε τον πλησίον σου γιά το κακό πού σου ἔκανε καί ξέχασε αὐτά πού σου χρωστάει.
 “Ἡ νηστεία σας νά εἶναι καθαρή ἀπό δικαστικές πράξεις καί προστριβές.” Κρέας δέν τρῶς ἀλλά κατασπαράζεις τον ἀδελφό σου. Νηστεύεις το κρασί ἀλλά εἶσαι σπάταλος στίς ἀδικίες. Περιμένεις νά ἔρθη το βράδυ γιά νά φᾶς ἀλλά ξοδεύεις ὅλη την ἡμέρα σου στά δικαστήρια. “ Ἀλλοίμονο σε κείνους πού δέν μεθᾶνε ἀπό κρασί ἀλλά ἀπό τις ἀδικίες. 
ΝΟΜΙΖΩ λοιπόν ὅτι καμμιά συμβουλή δέν μπορεῖ νά ἀγγίξῃ τόσο την ψυχή του λαίμαργου καί νά τον ἀλλάξει ὅσο καί μία τυχαία μόνο συνάντηση με τον ἐγκρατῆ. Καί μοῦ φαίνεται πώς αὐτό σημαίνει νά τρῶς καί νά πίνεις με τέτοιο τρόπο πού νά ἀποτελεῖ τιμή γιά το Θεό, ὥστε ἀκόμα καί στό τραπέζι νά λάμπει ἡ ζωή μας ἕνα καλό ἔργο, καί νά δοξάζεται ὁ οὐράνιος Πατέρας μας. »
Σᾶς προτείνουμε, ἐπ΄εὐκαιρία τῆς Μεγάλης καί Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς πού ξεκινᾶ σέ λίγες μέρες,  νά διαβάσουμε γιά τήν νηστεία, γιά νά δυναμώσουμε τήν θέλησή μας σ' αὐτόν τόν ἀγῶνα.
Στίς  μέ α/α 1, 2 καί 3 ἑνότητες θά διαβάσουμε λόγους καί συμβουλές  τῶν Πατέρων τῆς ἐκκλησίας πάνω στό θέμα τῆς νηστείας.
Στήν μέ α/α 4  τά κείμενα τῶν ἐν λόγῳ ἀναρτήσεων εἶναι ἀπό τούς Λόγους τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἐμπεριέχονται στά προαναφερθέντα κείμενα. Εἶναι δέ γιά ὅσους δέν διαθέτουν πολύ χρόνο γιά ἀνάγνωση.
Προτείνουμε τά κείμενα πού εἶναι στό Scribd νά τά διαβάζεται ἐπιλέγοντας πλήρη ὀθόνη.
Ἔχουμε λοιπόν τίς παρακάτω ἑνότητες: 
1/ Λόγοι γιά τήν νηστεία Μεγάλου Βασιλείου.
   α/Περί νηστείας Λόγος Α΄.
   β/Περί νηστείας Λόγος Β΄.
2/ Ἡ Νηστεία – Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ.
3/ Ἡ Νηστεία καί ἡ ὠφέλειά της (κατά τούς Πατέρες). 
4/ Ἀποσπάσματα ἀπό τούς Λόγους τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
5/ Λίστα μαγνητοσκοπημάτων  μέ θέμα τήν νηστεία.
 
 09 Μαρτίου 2016                                      
                           
                      Εὐάγγελος ὁ Σάμιος                                
                    Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μάρτυρες τῶν ἐν Σεβαστείᾳ        


1/ Λόγοι γιά τήν νηστεία Μεγάλου Βασιλείου.

     α/ Περί νηστείας Λόγος Α΄ Μεγάλου Βασιλείου
        β/ Περί νηστείας Λόγος Β΄ Μεγάλου Βασιλείου2/ Νηστεία – Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ 3/ Ἡ Νηστεία καί ἡ ὠφέλειά της 
  


4/ Ἀποσπάσματα ἀπό τούς Λόγους τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:  

 1.  Ὠφέλεια το νεροῦ καί ἡ νηστεία.
 2.   πολυφαγία τονε τήν πνευματικότητα το ἀνθρώπου.
 3.   νηστεία εἶναι ἀρχή τς μετανοίας.
 4.   ἄρνηση τς νηστείας, διάλυση το ἀνθρώπου.
 5.   νηστεία εἶναι βάση τς εἰρήνης το κόσμου.
 6.  Ἡ νηστεία εἶναι προκοπή τν οἴκων
 7. Ἀληθινή νηστεία ἀποξένωση ἀπό τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες
 8. Νηστεία...
 9. Γιατί νηστεία εἶναι ὠφέλιμη. 
 10. Τά εὐεργετικά ἀποτελέσματα τς νηστείας. 
 11. μέθη εἰσάγει στήν ἀκολασία καί ἐγκράτεια στή νηστεία. 
 12. Στοὺς ἀσθενεῖς ἐπιβάλλεται ὄχι ποικιλία τν φαγητῶν ἀλλά νηστεία καί δίαιτα.
 13. πολυφαγία τονε τήν πνευματικότητα το ἀνθρώπου
 14. νηστεία εἶναι πρόσταγμα προφητικό. 
 15. νηστεία νά γίνεται χωρίς ὑποκρισία. Κάθαρση τς ψυχῆς ἀπό τά ἁμαρτήματα.
 16.  Η Νηστεία (Αγ. Βασιλείου του Μεγάλου) by ΒΑΓΓΕΛΗΣ
το Μεγάλου  Βασιλείου

5/Λίστα μαγνητοσκοπημάτων μέ θέμα τήν νηστεία.  Μαγνητοσκοπήματα μέ θέμα τήν νηστεία. Γιά νά γνωρίσουμε τήν ἀξία καί τό νόημα τῆς νηστείας, ὅπως μᾶς τήν δίδαξαν οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.
Καλή Σαρακοστή

 Σύνθεση ΠΑΖΛ καί ἐπιμέλεια παρουσίασης:  Εὐάγγελος ὁ Σάμιος
 
Σᾶς προτείνουμε ἀκόμη νά διαβάσετε:
 

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου