Κυριακή 10 Απριλίου 2016

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗἩ  Ἐξομολόγηση
  
 http://www.porphyrios.net/wp-content/uploads/2014/04/agios-porphyrios-stin-exomologisi-270x250.jpg 

Σύνθεση ΠΑΖΛ καὶ ἐπιμέλεια παρουσίασηςΕὐάγγελος ὁ Σάμιος

1η Ἔκδοση

                 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016


ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΖΛ:    Ἀντί σχολίων σᾶς παραθέτω μία  "ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ¨.

 

Προαιώνιε Πατήρ των οικτιρμών, και Θεέ πάσης παρακλήσεως. Εγώ, ό ταλαίπωρος, θέλοντας να εξετάσω την συνείδησίν μου επάνω εις ταις άνομίαις μου, φοβούμαι κατά πολλά και τρέμω  επειδή σου είναι τόσον φανερή ή κατάστασης της ζωής μου, όπου κανένα έργον και κανένας συλλογισμός μου δεν ημπορεί να είναι κρυπτός εις τούς οφθαλμούς σου. Όθεν σου ζητώ με όλη την ταπείνωσιν διά τούς οίκτιρμούς του Μονογενούς σου Υιού, να μού δώσης την χάριν να γνωρίσω καλά, να μισήσω και να διορθώσω όλα μου τα αμαρτήματα. Δός μοι, ώ Πατήρ των φώτων, το Πανάγιόν σου Πνεύμα, διά να μού φέρει εις την ένθύμησιν ταις άμαρτίαις, όπου αλησμόνησα και διά να παρακινήσει την καρδίαν μου εις συντριβή και μετάνοια επάνω εις αύταίς, διά να ταις μισήσω, και να απέχω από κάθε αμαρτία εις το έρχόμενον. Και Σύ, Παρθένε Θεοτόκε, Μήτερ ελέους, και καταφυγή των αμαρτωλών, συντρόφευσόν με, σέ παρακαλώ, με την βοήθειάν σου εις τούτο το Κριτήριο της ευσπλαχνίας και δικαιοσύνης του Θεού, διά να γνωρίσω, να μισήσω έκ καρδίας και να εξομολογηθώ όλας μου τας αμαρτίας. Το όμοιον και σύ, ώ Άγιε Άγγελε, φύλαξ της ψυχής μου, σέ παρακαλώ να με βοηθήσεις εις τούτο το έργον, όπου είναι τόσον αναγκαίων διά την αίώνιον σωτηρίαν μου. Αμήν


Προτείνω τά κείμενα πού εἶναι στό Scribd νά τά διαβάζεται ἐπιλέγοντας πλήρη ὀθόνη.


Ἔχουμε λοιπόν τίς παρακάτω ἑνότητες:

1/ O ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ.  

2/ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ.  

3/ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ.  

4 / ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΩΝ.  

5/ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.  

6/ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.   

7/ ΛΙΣΤΑ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ.


                                                                                                               10  Ἀπριλίου 2016
                                             
                                                                                                                 Εὐάγγελος ὁ Σάμιος 
Κυριακή Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος
1/ O ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 
O ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ by ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2/ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ  


3/ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

4/ ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 


 5/ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
6/ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 7/ ΛΙΣΤΑ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Καλή Σαρακοστή


 Σύνθεση ΠΑΖΛ καί ἐπιμέλεια παρουσίασης:  Εὐάγγελος ὁ Σάμιος


   Σᾶς προτείνουμε ἀκόμη νά διαβάσετε:

 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
 


 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου